Agenda

dec
9
za
Bijeenkomst met ALV @ De Schakel
dec 9 hele dag

Zaal open om 9 uur.

Met Algemene Vergadering om ca. 11 uur.

(voorlopige) Agenda

1.  Opening door de voorzitter

2.  Vaststellen agenda
– Mededelingen
– Rondsturen en tekenen presentielijst
(notulen van de AV juni 2017 worden behandeld in AV juni 2018)

3.  Behandeling uitgestelde jaarverslag 2015-2016,
– Rondzendverkeer Algemeen (heeft u toegestuurd gekregen als bijlage bij VN 2017-4)
– Verslag kascommissie Rondzendverkeer
– Verlenen decharge aan de commissaris Rondzendverkeer en Bestuur

4.  Wijziging Huishoudelijk Reglement (toelichting op punt 4 zie hieronder, onder deze Agenda)
– Donateurs vaststellen minimumbijdrage

5.  Bestuursmutaties
– Webmaster
– Redactieleden
– verkiezing Voorzitter

6.  Bestuursvacatures

7.  Copy t.b.v. VN en publicaties

8.  Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

9.  Overgave voorzittershamer

10. Sluiting

Behorend bij Agendapunt 4:

Huishoudelijk reglement Po & Po
Voorstel nieuw artikel 7a

7a. Schenkingen, legaten, giften, donaties, subsidies.
Men kan op diverse wijzen geld schenken aan de vereniging. Hierna worden de mogelijkheden nader uitgewerkt.
Schenkingen/legaten
Wanneer de vereniging een schenking/legaat ontvangt, dan dient ze ter voorkoming van het betalen van schenkingsbelasting dit bij grote bedragen te melden aan de Belastingdienst. Schenkingen zijn in principe zonder verplichtingen voor de vereniging, de schenker kan echter ook een doel voor de schenking bepalen.
Donaties
Voor donaties heeft de donateur de keuze uit 2 opties:
a. een donatie zonder tegenprestatie door de vereniging;
b. een donatie waarbij de vereniging het blad De Postzak aan de donateur stuurt.
De Algemene Vergadering bepaalt de minimale hoogte van de donaties.
Subsidies
Subsidies worden door of namens de Vereniging aangevraagd om de financiering van filatelistische uitgaven mogelijk te maken.

dec
28
do
Eindejaarsbeurs @ Veluwehal
dec 28 – dec 29 hele dag

Ook Po & Po is weer met een stand aanwezig op de altijd drukbezochte Eindejaarsbeurs in de Veluwehal in Barneveld. Voor details over openingstijden, toegangsprijzen e.d. zie de link.

Een geschikte gelegenheid om, naast de reguliere bijeenkomsten in Nijkerk, kennis te maken of bij te praten met mede Po & Po-ers.  Uiteraard ben je ook welkom om de mogelijkheden en voordelen van het lidmaatschap te bespreken, mocht je nog geen lid zijn. Alle nog voorradige publicaties zijn op de stand aanwezig, zowel de oudere als de recent verschenen.

jan
27
za
Filateliebeurs @ Dudok Arena
jan 27 – jan 28 hele dag

Ook Po & Po is weer met een stand aanwezig op de Filateliebeurs in de Dudok-Arena in Hilversum (zaterdag 10.00-17.00 uur, zondag 10.00-16.30 uur).

Een geschikte gelegenheid om, naast de reguliere bijeenkomsten in Nijkerk, kennis te maken of bij te praten met mede Po & Po-ers.  Uiteraard ben je ook welkom om de mogelijkheden en voordelen van het lidmaatschap te bespreken, mocht je nog geen lid zijn. Alle nog voorradige publicaties zijn op de stand aanwezig, zowel de oudere als de recent verschenen.

feb
10
za
Veiling en Groep Postmechanisatie @ De Schakel
feb 10 hele dag

Zaal open om 9 uur. Zaal 4 (de grote zaal).

Vanaf 11 uur is er de veiling.

Na de veiling is er een lunchpauze, waarna er een bijeenkomst is van de Groep Postmechanisatie, eveneens in de grote zaal.

feb
17
za
NOORD 2018 te Roden @ Sportcentrum De Hullen
feb 17 hele dag

Tot 2002 is door Filatelistenvereniging Roden-Leek e.o. het evenement Noordphila georganiseerd in Leek. In 2009 is een doorstart gemaakt onder de naam Postzegelmanifestatie Noord. Dit evenement wordt georganiseerd door WB Evenementen in nauwe samenwerking met Filatelistenvereniging Roden-Leek e.o.

Inmiddels is dit evenement uitgegroeid tot de grootste eendaagse filateliebeurs van Nederland. Behalve vele tientallen handelaren uit binnen- en buitenland, presenteren diverse (thematische) verenigingen en studiegroepen zich met een eigen promotiestand. Ook Po & Po is  weer met een stand aanwezig op NOORD 2018. Voor details over openingstijden, toegangsprijzen e.d. zie de link.

Een geschikte gelegenheid om, naast de reguliere bijeenkomsten in Nijkerk, kennis te maken of bij te praten met mede Po & Po-ers. Uiteraard ben je ook welkom om de mogelijkheden en voordelen van het lidmaatschap te bespreken, mocht je nog geen lid zijn. Alle nog voorradige publicaties zijn op de stand aanwezig, zowel de oudere als de recent verschenen.

mrt
17
za
Bijeenkomst @ De Schakel
mrt 17 hele dag

Zaal open om 9 uur.

mrt
30
vr
Brievenbeurs Gouda @ Sporthal De Mammoet
mrt 30 – mrt 31 hele dag

Ook Po & Po is weer met een stand aanwezig op de Brievenbeurs in Gouda (vrijdag 10.30-17.00 uur, zondag 10.00-16.00 uur). Gratis parkeren, gratis toegang.

Een geschikte gelegenheid om, naast de reguliere bijeenkomsten in Nijkerk, kennis te maken of bij te praten met mede Po & Po-ers.  Uiteraard ben je ook welkom om de mogelijkheden en voordelen van het lidmaatschap te bespreken, mocht je nog geen lid zijn. Alle nog voorradige publicaties zijn op de stand aanwezig, zowel de oudere als de recent verschenen.

mei
12
za
Veiling en Groep Postmechanisatie @ De Schakel
mei 12 hele dag

Zaal open om 9 uur. Zaal 4 (de grote zaal).

Vanaf 11 uur is er de veiling.

Na de veiling is er een lunchpauze, waarna er een bijeenkomst is van de Groep Postmechanisatie, eveneens in de grote zaal.

jun
9
za
Bijeenkomst met ALV @ De Schakel
jun 9 hele dag

Zaal open om 9 uur.

Met om 11 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

sep
8
za
Bijeenkomst @ De Schakel
sep 8 hele dag

Zaal open om 9 uur.