Groep Postgeschiedenis

De Groep Postgeschiedenis houdt 4x per jaar bijeenkomsten in Oldenzaal (eetcafé De Boom, Bentheimerstraat 43, 7573 CW). Op dinsdagavonden vanaf 19.30 uur tot ca. 22.00 uur.

Voor 2017 zijn de data: 7  maart, 30  mei, 5  september en 14  november.

Tijdens deze avonden zijn er lezingen, wisselt men informatie uit en kan men rondzenddozen bekijken.

Belangstellenden voor deze bijeenkomsten kunnen contact opnemen met de coördinator van de Groep Postgeschiedenis, Willy Ahlers (tel. 06-29357358).

Een majeur project van de Groep Postgeschiedenis is het bestuderen van en publiceren over de ‘Postmerken & Postinrichtingen in Nederland tot 1871’. Dit heeft geleid tot het gelijknamige 3-delige handboek / catalogus (ook wel afgekort tot ‘PEP’), als opvolger van P.C. Korteweg’s ‘300 jaar Postmerken van Nederland 1570-1870’.

Deel 1 (600 pagina’s) is verschenen in 2007, deel 2 (562 pagina’s) is verschenen in 2013. Momenteel wordt nog gewerkt aan deel 3.

De Groep Postgeschiedenis werkt o.a. aan de totstandkoming van het 3-delige handboek / catalogus 'Postmerken & Postinrichtingen in Nederland tot 1871'. De delen 1 en 2 zijn reeds verschenen, aan deel 3 wordt nog gewerkt.
De Groep Postgeschiedenis werkt o.a. aan de totstandkoming van het 3-delige handboek / catalogus ‘Postmerken & Postinrichtingen in Nederland tot 1871’. De delen 1 en 2 zijn reeds verschenen, aan deel 3 wordt nog gewerkt.