Belangrijk nieuws

Nieuwe poststempels vanaf juni 2017

Persbericht KNBF, d.d. 12-4-2017:

"Sinds 1 januari 2017 zijn er op de postkantoren geen stempels meer en worden de postzegels op de poststukken met pen doorgekrast. Postzegelverzamelaars hebben heftig tegen deze maatregel geprotesteerd*. PostNL heeft, na intensief overleg met de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), besloten de met postzegels gefrankeerde zendingen weer te gaan stempelen. PostNL streeft er naar dat er op 1 juni op alle postkantoren weer stempels zijn.

Bijeenkomst Academie en Po & Po 22-4 Diemen

"Beste Academieleden, beste leden van Po & Po,

Zoals eerder gecommuniceerd, zal de Nederlandse Academie voor Filatelie op 22 april a.s. ook aanwezig zijn bij de Filamanifestatie te Diemen. Daar wordt in de Sporthal aan de Prins Berhardlaan 2 een tentoonstelling en beurs gehouden en de KNBF houdt er in de middag zijn jaarvergadering.

De Academie houdt daar vlakbij in de voormiddag van 10 tot uiterlijk 12.30 uur een samenkomst met Po & Po, onder voorzitterschap van Gerrit Matthijssen.

Poststempels: Persbericht KNBF

23-2-2017

"PostNL heeft in overleg met de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) besloten binnenkort in al zijn Retail vestigingen pakketten en aangetekende zendingen die met postzegels gefrankeerd zijn, weer te gaan afstempelen. Hiermee komt PostNL tegemoet aan de wens van filatelisten en postzegelhandelaren die aandacht hebben gevraagd voor het ontwaarden van de postzegels met een pen.

11 maart extra Algemene Vergadering en Posthistorie Quiz

Tijdens de bijeenomst van 11 maart aanstaande is er om 11.15 uur een extra Algemene Vergadering. Toelichting:

Helaas heeft Rien de Jong besloten zich terug te trekken als voorzitter van Po & Po. Het bestuur heeft Peter Poortvliet bereid gevonden om als ad interim voorzitter tot uiterlijk de AV van juni 2018 op te willen treden. Het bestuur wil graag instemming van de leden in deze AV voor deze keuze.

U zult begrijpen dat we door overmacht niet kunnen voldoen aan de minimale tijd van zes weken om u te informeren over deze extra Algemene Vergadering.