Statuten en reglementen

Onderaan deze pagina vindt u de bij Po & Po van toepassing zijnde Statuten en reglementen. Het betreft:

- Statuten.
- Huishoudelijk Reglement.
- Reglement Erwin König prijs.
- Reglement Nalatenschapscommissie.
- Reglement Veilingen.
- Reglement Rondzendverkeer.