Publicaties

De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (Po & Po) geeft diverse publicaties uit. Naast de reguliere verenigingspublicaties Verenigingsnieuws en De Postzak betreft dit Posthistorische Studies, boeken, catalogi en cd-roms.

In de bijlage hieronder vindt u een overzicht van alle door Po & Po in de loop der jaren uitgegeven publicaties, met – voor zover nog voorradig – de prijzen en hoe u ze kunt verkrijgen.

Publicaties overzicht 20171101.1.