PHS 10 - Postale etiketten

Posthistorische Studie nr. 10

D. de Vries, Naamlijst van postale etiketten 1882 - 1984

xxx

Dit boek is uitverkocht. Incidenteel wordt het nog weleens aangeboden in de veilingen van Po & Po of bij andere postzegelveilingen.

D. de Vries, Naamlijst van postale etiketten 1882 - 1984. Verschenen in 1985 als Posthistorische Studie nr. 10