PHS 18 - NL autopostkantoren

Posthistorische Studie nr. 18

J.M. Hager, De Nederlandse autopostkantoren 1939 - 1994

xxx

-----

Dit boek is nog voorradig. Voor prijs en hoe te verkrijgen zie het Overzicht publicaties.

J.M. Hager, De Nederlandse autopostkantoren 1939 - 1994. Verschenen in 1996 als Posthistorische Studie nr. 18