PHS 21 - NL postblad

Posthistorische Studie nr. 21

R. van den Heuvel en H.E.R. Sandberg, Het ontstaan en de invoering van het Nederlandse postblad

xxx

-----

Dit boek is nog voorradig. Voor prijs en hoe te verkrijgen zie het Overzicht publicaties.

R. van den Heuvel en H.E.R. Sandberg, Het ontstaan en de invoering van het Nederlandse postblad. Verschenen in 2004 als Posthistorische Studie nr. 21