Stempelboeken Rijksmunt

Zoals u in De Postzak 222 (februari 2018) hebt kunnen lezen, zijn in 2017 de 8 stempelboeken van de Rijksmunt uit het archief van De Nederlandsche Bank gedigitaliseerd. De delen hebben betrekking op de jaren: 1) 1910- 1914, 2) 1916-1919, 3) 1919, 4) 1919-1921, 5) 1925-1928, 6) 1933-1948, 7) 1948-1953, en 8) 1953-1967. Boeken van de jaren 1915, 1922-1924, 1929-1932 en eventueel van na 1967 ontbreken dus. Hopelijk komen deze ooit nog ‘boven water’. In totaal zijn het ca. 650 pagina’s.

De boeken zijn echter niet voorzien van een index. Je kunt daardoor dus niet snel zien wanneer van welke plaats welk type stempel is verschenen, in welk van de 8 boeken het stempel staat afgebeeld, en op welke pagina, om vervolgens te kunnen bekijken hoe het stempel in kwestie eruit ziet. Om voor ieder stempel dat je wilt bekijken telkens alle stempelboeken te moeten ‘doorvlooien’ is nogal tijdrovend…

Ons lid Hans Kremer heeft daarom de taak op zich genomen om, met hulp van Victor Badran, deze index te vervaardigen. De stempels van de stempelboeken m.b.t. de jaren 1910 t/m 1928 zijn inmiddels reeds geïndexeerd. Dat kun je hier bekijken in de volgende 3 Excel-bestanden:
Stempelboeken Rijksmunt 1910-1919 alfabetisch per land.
Stempelboeken Rijksmunt 1920-1921 alfabetisch per land.
Stempelboeken Rijksmunt 1925-1928 alfabetisch per land.

Hoe werkt het?
In de lijst vind je, op alfabet, van welke plaats en welk land welke stempeltype is gemaakt, welke tekst daarin staat, in welk jaar de stempel is aangemaakt, en op welke pagina in welk stempelboek het staat. Bovenaan in het bestand staan links naar al die pagina’s. Als je dus weet welke pagina je moet hebben, klik je die bovenin aan, en kun je bekijken hoe de afdruk in kwestie eruit ziet.

Selecties
Middels de kopjes kun je selecties maken, bijvoorbeeld op stempeltype, wat handig is als je (alleen) in een specifiek stempeltype geïnteresseerd bent.

Legenda van de kolom ‘Type’
Admin. = Administratief stempel
Blok = Blok / Treinstempel
K.B. = Kortebalk stempel
Lang = Lang / Naam stempel (Ned. Indie)
L.B. = Langebalk stempel
Naam = Naam / Langstempel (Ned.)
Reclame = Reclamestempel
Drkwrk = Drukwerkrolstempel
Sq. Circle = Squared Circle (Curaçao)

Let op!:
Bij andere stempelboeken kon je ervan uit gaan dat de datum klopte (als zijnde uitreikingsdatum), en het traject in een trajectstempel. Hier is dat niet het geval. Kennelijk ging het er hier alleen om aan te tonen dat stempel(blokje) X was aangemaakt, zonder acht te slaan op de werkelijke / een geldige datum, en een bestaand (spoorlijn)traject. Er komen namelijk datums voor met dagen boven de 31, maanden boven de 12 en jaartallen die niet kloppen. En trajectstempels / blokstempels luiden bijvoorbeeld ‘Apeldoorn – Apeldoorn’ en ‘Stavoren – ‘s-Hertogenbosch’. Ook de letters en cijfers van het traject zien er niet altijd realistisch uit.

Hulp gevraagd
Aangezien het toch wel erg veel werk is om dit geheel alleen te doen, doet Hans een oproep voor nog iemand die voor een deel van deze boeken wil meehelpen aan het maken van de index. Deze oproep plaatsen wij hieronder:

“Na het lezen van Michael Brekelmans’ artikel over de 8 Rijksmunt Stempelboeken in De Postzak nr. 222 (februari 2018) dacht ik dat het mooi zou zijn als er indexen van de verschillende stempelboeken waren.

Inmiddels heb ik indexen van de eerste stempelboeken gemaakt, maar het is een tijdrovend werk, dus wat hulp wordt zeer gewaardeerd.

Ik denk hierbij aan de stempelboeken over de perioden 1948-1953 en 1953-1967, hetgeen een totaal van 270 blz. inhoudt.

Alles wat ik nodig heb is een Excel spreadsheet met twee kolommen, één voor de tekst en één van het nummer van de bijbehorende blz. De stempelboeken zijn al omgezet in “.pdf” files, dus er is niets te ‘downloaden’.

Mocht u gemotiveerd zijn bij te dragen aan het project neem dan a.u.b. contact met mij op.

Hans Kremer”
hkremer@usa.net