226 adres kantoor Scheveningen-Nieuwe Parklaan?

Vraag van W. van Zeeland:

In mijn bezit is een aangetekende briefkaart uit 1917, blijkens aantekenstrookje en stempel verzonden van het bijkantoor Scheveningen - Nieuwe Parklaan. Dit kantoor functioneerde van 1913-1923. Mijn vraag is: wat was het precieze adres van dit kantoor? In de stukken van het Museum voor Communicatie is dit niet te vinden. En ook in de telefoongidsen uit die tijd staat het kantoor niet. Het had kennelijk geen eigen telefoonaansluiting.

Reacties graag aan de redactie van de website, opdat wij ze hier onder de vraag kunnen vermelden.

Wie weet waar het bijkantoor Scheveningen - Nieuwe Parklaan (1913-1923) precies gevestigd was?