230 Welke route brief St. Hubert - Arnhem 1814?

Bijgaande brief is gedateerd St. Hubert 13 Aug. 1814 en is verstuurd door de Wed. Hengst geb. Van der Voort aan haar nicht Madame la Douairiere Van den Ouwelant née van Estvelt in Arnhem.

De brief, met 4 stuivers porto, is met poststempel van Grave naar Arnhem gegaan. Maar via welke route? Mogelijk de oude Grave-'s-Hertogenbosch-Wageningen-Arnhem route,  mogelijk ook Grave-Nijmegen-(Kleve-Emmerich)-Arnhem, of Grave-Nijmegen-Wageningen-Arnhem?

Hoe waren de postroutes aan het einde van de Franse periode? Was er tussen Nijmegen en Arnhem inmiddels een nieuwe postroute in gebruik genomen?

Reacties graag aan Jos M.A.G. Stroom.

Brief uit 1814 van St. Hubert naar Arnhem. De vraag is welke route dit stuk heeft afgelegd. Zie verder de toelichting in de tekst.