9 - Op welke  (UPU?) verordening is de doorstuurplicht van de PTT gebaseerd?

Bij verhuizing van een geadresseerde is de PTT verplicht post kosteloos door te sturen naar het nieuwe adres ( voor zover de frankering toereikend is). Het vele extra werk dat door- en nasturen met zich meebrengt, is voor de PTT een van de redenen om klanten te stimuleren hun adreswijzigingen bijtijds door te geven aan hun relaties.

  • Kan iemand mij vertellen op welke  (UPU?) verordening die doorstuurplicht van de PTT gebaseerd is?

Jac Spijkerman

Reactie:

In de Convention van de UPU staat onder Article RE2701 de conditions for
redirecting letter-post items:
1.1. Items addressed to addressees who have changed their address shall be considered as addressed direct from the place of origin to the place of new destination.

vertaald:

1.1. Zendingen gericht aan geadresseerden die van adres zijn veranderd, worden geacht rechtstreeks van de plaats van oorsprong naar de plaats van nieuwe bestemming te zijn geadresseerd.

Er staan nog meer bepalingen in dit artikel die slaan op het al dan niet doorzenden, zoals het samenvoegen van zendingen bestemd voor eengeadresseerde die naar het buitenland is vertrokken in een verzamelenvelop CN 14 Collective Envelope Redirection of letter-post items.

Cees Janssen

Scroll naar boven
Po & Po