10 - Wie weet er iets te vertellen over het " 2e Generaale Kommando " in Zutphen?

Wie weet er iets te vertellen over het ” 2e Generaale Kommando ” in Zutphen?. Omstreeks 1820. Dit stempel staat niet in Korteweg. 

Betr. vraag over brief van het ,, 2e Generaale Kommandoo,, Ik heb een zelfde soort brief uit 1816 zie hierbij. Uit “vriendenkring” heb ik vernomen dat deze “Generaale Kommandoo’s” zijn opgericht na het herkrijgen van de onafhankelijkheid van het franse keizerrijk na 1814.Het 1e Kommandoo was de top die op regerings nivo beslissingen nam, het 2e het uitvoerend orgaan die dus de werkelijk dagelijkse top uitmaakte.Aangezien ik niet echt geinteresseerd ben/was in deze materie heb ik het bij deze info gelaten.

De juiste, meer gedetailleerde info is 100% zeker te halen bij het Militair Museum te Delft. Zoals met alle naslagwerken als Vellinga , Korteweg, Overvoorde etc. doet zich het probleem voor dat de info van TOEN was en er steeds meer materiaal uit de kast komt. Ik zelf heb zeker nog 10 stukken met stempels die in deze boeken niet vermeld worden en ben er zeker van dat er vele verzamelaars dergelijke stukken hebben. Kijk met plezier naar de “Vraagbaak” en ben blij met de info die er uit komt!!!

Met vriendelijke groet, Lex Geijs.

Nederland was vanaf1 april 1815 na de samenvoeging met Belig in 6 Grote of Generale Kommando`s verdeeld (de naam werd wisselend met C of K geschreven). Het “1e of Westelijk Generaal Commando” omvatte de provincies Holland en Utrecht, het 2e Gelderland, Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe; het 3e Zeeland en Oost en West-Vlaanderen; het 4e Noord-Brabant, Antwerpen en Zuid-Brabant (Belgisch); het 5e Luik en Limburg en het 6e de provincie Luxemburg, Henegouwen en Namen. De hoofdkwartieren waren gevestigd in respectievelijk Amsterdam, Deventer, Gent, Antwerpen, Maastricht (dat bleef Nederland trouw bij de opstand in 1830!) en Namen. De brief is van het 2e Generaale Commando te Deventer maar het stempel Zutphen doet vermoeden dat de brief aldaar is verzonden naar Twello.

De adjudant die de brief verzond aan de burgemeester van Twello had om redenen van efficiencie waarschijnlijk een afzenderstempel en briefpapier bij zich zodat hij portvrij berichten kon verzenden naar aanleiding van hetgeen hij op zijn dienstreizen ontdekte of meende te moeten regelen (inkwartieringen, troepenverplaatsingen enz).
De tekst van de brief kan hier uitkomst brengen. Zie ook Korteweg nr 100 blz 194.

J.P.G. van der Meer

Scroll naar boven
Po & Po