11 - Overzicht kerst/nieuwjaarspost PTT-Poststempels gezocht

Wie kan een volledig overzicht geven van de plaatsen waar voor de kerst/nieuwjaarspost PTT POST-stempels zonder plaatsnaam zijn gebruikt (eventueel ook de gebruiksperiode). Zie voor informatie het artikel van FSJG Hermse in Philatelie, jan 1999, blz 44 ev. (´Kerst- en nieuwjaarspost weer terug in de rayons`) Th. de Klaver

Reacties naar de webmaster.

Noot van de redactie: inderdaad een goede vraag, omdat dit niet centraal bijgehouden is. Het gaat dus om de nieuwe PTT-POST-stempels, die eind 1998/begin 1999 voor de nieuwjaarspost zijn gebruikt. Welke plaats gebruikte welk (nummer) stempel en over welke periode? Wie heeft hier inmiddels een overzicht van of kan helpen dit te completeren?

Scroll naar boven
Po & Po