16 - Desgewenscht wacht de bezorger 5 minuten op antwoord.

Een lid van Po & Po zoekt informatie over een donkerrood gegomd etiket, links en onder getand, met de tekst “Desgewenscht wacht de / bezorger ten hoogste / 5 minuten op antwoord”. Waarschijnlijk is dit een strookje dat op telegrammen gebruikt werd.

  • Wie heeft meer informatie? 

Reacties naar de webmaster.

Reactie:

Ergens heb ik eens zo’n strookje op een poststuk gezien. Het bevreemdde me daar niet, dus het zal wel een telegram zijn geweest. Ik weet niet zeker of ik het toen aangeschaft heb (en dus bij gelegenheid zou kunnen tonen).

Frans van de Rivière

Hierbij een compleet velletje van 24 stuks met drukkersmerk  L 403 – ’31, meer info heb ik (nog) niet.
Peter Rozema

Het gaat inderdaad om een strookje dat gebruikt werd op telegrammen. Het ging in dat geval om zogenaamde telegrammen met betaald antwoord. Een dienst die niet veel gebruikt werd. De afzender had dan al bij verzending een bepaald aantal woorden bij de verzending van het telegram in vooruit mee betaald. Men kon de besteller meteen de antwoordtekst meegeven. Wachttijd maximaal 5 minuten. Anders kreeg men een soort tegoedbon ongeveer 4 x 10 cm en grijs van kleur. Zelf bezit ik ook nog een velletje met dezelfde drukdatum.

Matth Brosius

Scroll naar boven
Po & Po