17 - Weet iemand de motivatie om af te zien van de bontkraag zegelafdruk?

In 1922 kwam een buitenlandbriefkaart 12½ cent type Vürtheim met ononderbroken scheidingslijn uit. Er bestaan proeven in het type bontkraag.

  • Weet iemand de motivatie om af te zien van de bontkraag zegelafdruk?

Reacties naar de webmaster

De reden voor de 12 1/2 cent briefkaart uit te geven in het Vürtheim type in 1922 is dat de tarieven naar het buitenland niet meer overeenkwamen met de zogenaamde UPU kleuren. Deze waren groen voor drukwerk buitenland, rood voor briefkaarten buitenland en blauw voor brieven buitenland eerste gewicht. Door de tariefverhogingen in 1919 en 1921 waren deze tarieven op respectievelijk 5,12 1/2 en 20 cent gekomen, en daarom voldeden de kleuren van bontkraagzegels niet meer aan de UPU kleuren.

Om niet nog meer bontkraagzegels van gelijke waarde in verschillende kleuren uit te geven werd besloten het ontwerp Vürtheim voor de drie UPU waarden te gebruiken, zodat vergissingen uitgesloten waren. Dit betrof derhalve de 5, 12 1/2 en 20 cent, die in 1921 in groen, rood en blauw werden uitgegeven. Dat was natuurlijk ook van toepassing op de briefkaarten.

Het feit dat Pull, (hij weer) als Controleur-Magazijnmeester ten onrechte eerst de bontkraagzegel daarvoor gebruikte was nogal onnadenkend en hij werd daarom door het Hoofdbestuur onmiddellijk op zijn vingers getikt, zodat de proef met de rode (= verplichte kleur tarief buitenlandse briefkaarten) onmiddellijk werd gewijzigd in een Vürtheim ontwerp 12 1/2 cent in rood. Deze was er immers al als zegel! Bovendien zou de rode 12 1/2 cent bontkraag onmiddellijk verwarring met de rode 5 cent bontkraag briefkaart hebben veroorzaakt.

G. Holstege

Scroll naar boven
Po & Po