028 - NOI puntstempel 1

Afgebeeld een portzegel van NOI met een nogal afwijkend puntstempel nr. 1. Zo te zien bestaat het uit 52 punten.

  • Wie kan hier wat meer over vertellen?
  • Zijn er meer afdrukken bekend?

Reacties naar de webmaster

Reactie: 

Het stempel nr 1 is een dubbel stempel 1.
Het eerste stempel was wat zwak en daarom is er door de postbeambte nog een tweede stempel overheen geplaatst.
ls je het stempel over een transparant trekt is dit duidelijk te zien.

Het is dus beslist geen nieuw stempel!
P. van Alteren Apeldoorn

Nog een reactie: 

Dat het puntstempel 1 twee maal is afgestempeld is natuurlijk duidelijk te zien. Men hoeft slechts naar het cijfer 1 te kijken. Maar het antwoord van de heer Van Alteren lijkt mij te eenvoudig.Bij nóg nauwkeuriger kijken valt op dat de buitenrij punten per rij voor zover zichtbaar 8 punten telt, tezamen dus 8+7+7+6 = 28 punten. De binnenrij laat, eveneens voor zover zichtbaar, 6 punten per rij zien, tezamen 6+5+5+4 = 20 punten. En het lijkt erop dat onder, boven, links en rechts van het cijfer 1 ook 1 punt staat = 4 punten.
In totaal kan dit puntstempel dus bestaan uit 28+20+4 = 52 punten, precies zoals de vragensteller ook meent.Omdat ik nog geen Indisch puntstempel 1 gezien heb met één punt onderaan (zie de punt rechtsboven de R van het woord PORT), en waarschijnlijk ook bovenaan, lijkt het mij niet onmogelijk dat dit wel degelijk een nog onbekend puntstempel 1 is. Vergelijk maar eens met de bevindingen van Bulterman die hij in De Postzak heeft gepubliceerd.

P. Storm van Leeuwen

En nog een reactie: Ik had al een mailtje gestuurd over vraag 23, ik heb nu de andere verhalen gelezen, de scan even lokaal opgeslagen, daarna een rastertje over de punten van het z.g. eerste stempel gezet, vervolgens rastertje ook over de punten van het z.g. tweede stempel. Daarna mijn verzameling nog maar eens bekeken en: ER KLOPT GEEN DEUK VAN !!! Raster loopt niet recht, punten staan niet in 1 lijn, cijfer 1 staat niet op z’n plaats, verschuiving punten is niet gelijk aan verschuiving cijfer 1, enz. enz.

Hans Holdijk

En nog een reactie: 

Scannen, rasteren en al die moderne technologie, losgelaten op een afbeelding die wij niet eens letterlijk in handen hebben, kan snel leiden tot verkeerde conclusies. Op zoek naar een beter antwoord op vraag 28 stel ik voor de volgende stappen te nemen.
De vragensteller zou zijn zegel voor onderzoek door een kenner beschikbaar moeten stellen. Dan kan worden bekeken of de punten in het papier zijn gedrongen, immers, dat is de bedoeling van het vernietigingsstempel, zoals het puntstempel officieel werd genoemd. Onderzoek van de zegel kan uitsluiten dat hier sprake is van een listige kopie van een stempel, op de zegel aangebracht met een fotokopieerapparaat.
Het onderzoek van de heer Holdijk, met als conclusie “er klopt geen deuk van!!”, snijdt alleen hout als beide afstempelingen loodrecht op de zegel zijn aangebracht. Dan kan er geen sprake zijn van verschuivingen. Onderzoek van de zegel zelf door een expert op het gebied van afstempelingen (dat wil zeggen de manier waarop stempels worden afgedrukt) moet klaarheid brengen. Iedere verzamelaar van afstempelingen weet dat stempels schuin, bewogen en plaatselijk onder grotere druk kunnen worden afgestempeld, en dat zowel op rechte oppervlakken als ook op poststukken met een onregelmatige inhoud.

De verzamelaars met de grootste puntstempelcollecties zouden deze afstempeling van puntstempel 1 ook eens moeten beoordelen. Als deze stappen worden uitgevoerd, en dat kan alleen maar met de medewerking van de eigenaar van de portzegel, kunnen betere uitspraken worden gedaan en kunnen wij misschien uitsluiten dat wij nog steeds bij de neus worden genomen door een reeds lang geleden overleden vervalser als Fournier.

Peter Storm van Leeuwen

Scroll naar boven
Po & Po