031 - Stempel Gebühr bezahlt

Wie weet wat meer over de stempels op dit stuk?

Reacties naar de webmaster

Reactie:

De aanduiding Gebühr bezahlt / taxe percue is op zich duidelijk, maar zonder diepgaande kennis van de inflatieperiode in Duitsland ga ik er vanuit dat het stempel is geplaatst omdat er op dat moment geen geldige zegels voorhanden waren. Het plaatsnaamstempel is een ‘normaal’ gebruikt
dagtekenstempel.

Wilbert Davids

Nog een reactie:

Dit poststuk is verstuurd in het begin van de periode van 24 augustus tot 30 november 1923, waarin volgens de Michel Deutschland Spezial-catalogus verschillende noodmaatregelen moesten worden getroffen  omdat door de enorme geldontwaarding grote aantallen zegels onbruikbaar werden.

Zo zullen er op verschillende plaatsen tijdelijk geen zegels aanwezig zijn geweest waarmee men poststukken kon frankeren. Naast de in de Michel DSK genoemde regionale drukken van zegels zijn voor deze periode ook de ‘dakpanfrankeringen’ en frankeringen met grote aantallen zegels karakteristiek. Voor de liefhebber is deze inflatieperiode bijv. vergelijkbaar met de laatste inflatieperiode in Polen toen er o.a. ook Taxe perue-stempels en dakpanfrankeringen voorkwamen.  

A. Welvaart, secretaris van de Filatelistische Contactgroep Oost Europa.

Nog een reactie:

Deze belasting is vooraf betaald. Je kan het vergelijken met port betaald in Nederland.

Johan Pasop, secretaris Fv Duitsland

Scroll naar boven
Po & Po