037 -luchtrecht naar Parijs

Van bijgaande brief wil de vraagsteller  graag het volgende weten:

  • klopt het luchtrecht naar Parijs voor een brief van 2e gewichtsklasse?
  • Mochten er in Nederland al Franse postzegels geplakt ( en afgestempeld ) worden voor het traject Frankrijk-U.S.A.? 

De brief is gedateerd 24-6-1921.  Dat er voor het stuk A’dam-Parijs 2,5cts te veel is geplakt heeft de vraagsteller al zelf uit gevonden.

Reactie: 

Het luchtrecht voor een brief naar Frankrijk is 15 cent per 20 gram.Gaan we van een brief in de 2e gewichtsklasse uit, dan zou het luchtrecht 30 cent bedragen, derhalve een overfrankering van 55 cent.

Ingevolge Dienstorder 297 dd 20-4-1921 zijn de Luchtpostzegels slechts geldig ter frankering van het luchtrecht. Het gewone port dient door gewone frankeerzegels te worden gekweten.

Uit geen enkele Dienstorder uit 1920,1921 of 1922 blijkt dat dit gewone port ook met buitenlandse zegels voldaan mag worden ingeval van doorzending naar verder gelegen landen als bij het onderhavige stuk.

Zie ook Dienstorder 259 dd 6-4-1921.Staan er ook aankomststempels op de achterzijde van het stuk?

C. Mikkers

Scroll naar boven
Po & Po