042 - Wie kan er iets vertellen over deze ronde "Amtsgericht zegel"? 

  • Wie kan er iets vertellen over deze ronde “Amtsgericht zegel”? 

Reactie:

ik ben geen specialist van Duitse ambtelijke c.q. dienstpost, maar deze kaart is mijns inziens zonder een postzegel te plakken verstuurd. Er is nog wel het kennelijk verplichte ‘Abruck des Dienstsiegel’ geplaatst van het Kaiserliche Preussische Amtsgericht te Osnabrück, maar hiermee was het porto niet voldaan.

Getuigen hiervan zijn de aanduiding ‘Portopflichtige Dienstsache’ linksboven en vooral de blauwe vijf: een gebruikelijke aanduiding voor ontbrekend betaald port.

Vergelijking met andere kaarten zou moeten uitwijzen hoe deze kaarten normaal verstuurd werden, ik ga er niet vanuit dat met het plakken van een dienstzegel ook het benodigde port is voldaan (of de postbeambte heeft een vergissing begaan).

Wilbert Davids.


Nog een reactie:

Mijn inziens is dit een sluitzegel die op de verkeerde wijze is gebruikt door de een of andere Pruissische ambtenaar die kennelijk geen goede zegels meer tot zijn beschikking had.

W Beeloo

Reactie: 

Op de plaats ‘Abdruck des Dienstsiegels’ had een afdruk van het officiële dienststempel (rond, met adelaar enz.) moeten komen. Bij gebrek aan stempel of inkt heeft de afzendende ambtenaar maar een sluitzegel geplakt als teken, dat dit een officieel stuk was. Portopflichtige Dienstsache was een mooi instituut om de geadresseerde (enkelvoudig) port te laten betalen voor stukken komende van de overheid.

Frans van de Rivière

Scroll naar boven
Po & Po