045 - Niederl. Feldpost Ermässigte Gebühroom

Bijgaande verhuiskaart draagt het stempel: Niederl. Feldpost Ermässigte Gebühr.
Twee vragen:

  • Door wie werd dit stempel geplaatst (Ned. veldpost?)
  • Wat zijn de verlaagde veldposttarieven (waar te vinden?)


Jan Verhoeven 

Reactie:

Afgestempeld in Duitsland, Hohne . 
De in Hohne gelegerde Nederlandse militairen hadden geen portvrijdom maar mochten wel tegen Nederlandse tarief verzenden, ook binnen Duitsland. De veldpost in Hohne heeft het stempel NIEDERL. FELDPOST enz. geplaatst om te voorkomen dat de Bundespost, de kaart ging het duitse postsysteem in, port zou heffen.

Hans Holdijk.


Nog een reactie:

De uitleg van de heer Holdijk over het “waarom” van het extra administrative stempel “NIEDERL. FELDPOST Ermassigte Gebuhr” is juist. Vanwege hun door de Nederlandse overheid “verplichte” verblijf in Duitsland ipv in Nederland kregen de militairen met hun gezin aldaar de faciliteiten alsof zij in Nederland woonden en mochten in hun “woonland” hetzelfde binnenlands tarief gebruiken als in Nederland. Andere landen zoals Engeland met BAOR deden dat ook.

Maar de uitleg over het kantoor is onjuist. De kaart is afgestempeld met een dagtekenstempel van 27 december 1963 afkomstig van een kantoor wat het stempel met nr 49 gebruikte. Het veldpoststempel nr 49 was vanaf 23 september 1963 t/m 24 april 1973 in gebruik bij het veldpostkantoor NAPO 880 in de Legerplaats Seedorf bij Zeven. In Hohne, NAPO 871, werd vanaf 23 september 1963 tot 10 oktober 1963 nr 26 gebruikt en van 10 oktober 1963 t/m 02 september 1966 werd nr 96 gebruikt.

J.P.G. vd Meer

Scroll naar boven
Po & Po