051 - Dit lijkt op een "domme"vervalsing

De TBC zegels verschenen in december 1906. Dit bijzondere kleinrondstempel Standaardbuiten is gedateerd 23 jan 1906.

  • Wie weet er meer van?

Reacties naar de webmaster

Reactie:

Het lijkt wel of er ook een stempel is weggepoetst.

Door vergelijking van (de vertrek- en aankomststempels van) poststukken van en naar Standaarbuiten uit begin 1907 zou bekeken kunnen worden of ze er soms gewoon het jaartal 06 niet verwisseld hadden. (Dan zou de afstempeling op de getoonde zegel echt zijn.)

Als u dat onwaarschijnlijk lijkt: Een machinestempel van Rome, Ga. (USA) adviseerde jaren geleden op 2 februari nog: ‘Mail early for Christmas’.

Frans van de Rivière

Scroll naar boven
Po & Po