052 - Gestempelde getallen op aangetekende en express brieven

Weet iemand de betekenis van dit soort gestempelde getallen op aangetekende en express brieven?

Reacties naar de webmaster

Toen ik in 1960 in dienst bij PTT-Post trad, moest ik in de vroege ochtenduren de bestellijsten schrijven, waarop aangetekende stukken werden ingeschreven. Ook voor expresse-stukken was een aparte lijst die diende te worden ingevuld. De aangetekende stukken dienden bij ontvangst te worden nageteld en te worden vergeleken met het zogenaamde “advies” van verzending.

De aantallen dienden overeen te komen met het aantal, dat op het begeleidend advies was genoteerd. Aangetekende stukken met “aangegeven waarde” werden per stuk omschreven.

Alle aangetekende stukken kregen een nummer van aankomst, dit nummer werd met de pen, potlood of nummerateur op de voorzijde van aangetekende stuk genoteerd. Elke maand werd met nummer 1 begonnen. Aan het einde van de maand was dan bekend hoeveel aangetekende stukken in de bestelling waren opgenomen. De nummers dienden dus voor statistische gegevens. Mij is niet bekend wanneer deze statistiek is begonnen en wanneer dit is afgeschaft.

Cees van Leeuwen.

Scroll naar boven
Po & Po