056 - Drukwerkrolstempel 's GRAVENHAGE WO

Volgens de literatuur is er op 15 mei 1941 een drukwerkrolstempel uitgegeven voor: ‘s GRAVENHAGE WO.

  • Wat betekent WO?
  • Aan welk kantoor werd dit stempel uitgereikt?
  • Zijn er afdrukken op postzegels van bekend? 

Reacties naar de webmaster

Reactie: 

In de stempelboeken van het Museum voor Communocatie ontdekte ik dat het drukwerkrolstempel ‘s Gravenhage Wo uitgereikt is aan het postkantoor in de Wouwerstraat in ‘s Gravenhage. Wo staat dus voor Wouwerstraat. Ik heb nog geen afdruk op een gelopen stuk gevonden.

Hans Kremer

Opmerking :

Wouwerstraat heeft nooit bestaan in Den Haag waarschijnlijk wordt hier de Wouwermanstraat bedoeld waar sinds jaar en dag een postkantoor is gevestigd.

F. Beeloo

Nog een aanvulling:

Van de aantekenstrookjes bestaan er 5 varianten van de Wouwermastraat. Dit postkantoor bestond vanaf 1924.

  • GV Wo
  • GV-Wo
  • GV-W
  • GV Ws
  • GV Wd

De laatste 3 zijn aantekenstrookjes waarin fouten zitten in de korte naam.

Berry Jakobsen,  LVVA

Scroll naar boven
Po & Po