058 - Brief van Belawan, Ned. Indië

Brief van Belawan, Ned. Indië, met vertrekstempel 6-10-1937, per zeepost verzonden naar Harbin in de toenmalige Japanse marionettenstaat Mantsjoekwo, nu China. De brief is daar op 2-11-1937 afgestempeld, maar niet bezorgd.

Op de voorzijde is tweemaal het stempel “RETURN TO SENDER” aangebracht. Op de achterzijde is met rood potlood “closed” aangetekend.

Dit zou kunnen betekenen dat de geadresseerde niet meer op het adres aanwezig was, maar ook dat de verbindingen verbroken waren, wellicht vanwege de oorlogssituatie Japan-China (Japan was op 7 juli een oorlog tegen China begonnen), zodat de brief teruggestuurd moest worden.

De aantekening “retour z. o z” en de daarmee waarschijnlijk verband houdende onderstreping van Kota-Inten in het adres van de afzender zal ongetwijfeld na terugkomst in Indië door de post aldaar aangebracht zijn.

Omdat de afzender, een timmerman aan boord van het M.S. Kota Inten van de Rotterdamsche Lloyd, als adres Tandjong-Priok aangegeven had, werd de brief daarnaartoe teruggezonden: stempel Tandjong-Priok 21-12-1937 op achterzijde.

Vervolgens op de voorzijde opnieuw een stempel van Tandjong-Priok, nu van 9-02-1938. Op de achterzijde is Tandjong-Priok in het adres doorgehaald en vervangen door “p/a Internatio Soerabaia”, waar de brief op 10-2-1938 afgestempeld werd.

  • Is de veronderstelling juist dat de beide stempels “RETURN TO SENDER”, alsmede de aantekening “closed” op de achterzijde, door de posterijen in Harbin zijn aangebracht?
  • Zo ja, waarom de brief dan niet bezorgd als deze toch al in Harbin was aangekomen.
  • Mocht buitenlandse post misschien niet meer bezorgd worden omdat er (nog) geen censuur was?
  • Of is de oplossing toch dat de geadresseerde niet meer aanwezig was, maar waarom dat dan niet expliciet vermeld?

Reacties naar de webmaster

Scroll naar boven
Po & Po