059 - Briefkaart van Den Bosch naar Auckland (Nieuw Zeeland)

Briefkaart van Den Bosch naar Auckland (Nieuw Zeeland).

  • Wie weet er meer van het 8-hoekige transit/boot stempel? 

Reacties naar de webmaster

Reactie:

Zulke achthoekige stempels werden gebruikt aan boord van Franse schepen. De lijnnummers (‘Ligne No. 5’ in dit geval) gaven het traject aan.

Frankrijk-verzamelaars kunnen misschien de precieze betekenis van ‘No. 5’ geven en de wat onduidelijke stempelafdruk-tekst reconstrueren.

Frans van de Rivière

Nog een reactie:

Het betreft hier een Ligne N, Paquetboot # 5 stempel. Voor de basis informatie over dit  type Franse paquetboot  stempel zie: Ned. Maandblad voor Philatelie Juli 1936, blz 125-127, of  De Stempelrubriek, NMP 1922-1939, blz.157-158.

Hans Kremer.

Scroll naar boven
Po & Po