060 - Envelop met Karbouw zegels van Ned. Indië

Envelop met  Karbouw zegels van Ned. Indië, ontwaard met stempel DJAKARTA / MENTENG met als datumaanduiding 30.11 vk  5. vk vk  (vk = zwart vierkantje) Een tweetal vragen:

  • Zijn de BATAVIA stempels meteen bij de soevereiniteitsoverdracht door die van DJAKARTA vervangen?
  • Of is dat op een later tijdstip gebeurd?
  • Wanneer werd dit stempel zonder jaartal, maar met drie zwarte vierkantjes gebruikt en had het een speciaal doel? 

Reactie:

Het stempel is uit de tijd van de republiek interim periode, gebruikt in kantoren welke aangestuurd werden door het republikeins gezag. De datum is 30 nov 1945, vlak voordat de Nederlanders weer hun gezag in Batavia/Djakarta probeerden te herstellen d.m.v. overname van de Engelsen van de strategische punten.

De datumschrijfwijze is overeenkomstig de japanse datering in de Sumera jaartelling waarin 30.11.05 gelijk is aan 30.11.1945. De republikeinse kantoren volgden aanvankelijk deze dateringen (waren ze net aan gewend?) maar ipv de “0” werden ook zwarte opvulblokjes gebruikt evenals soms voor de uuraanduiding Menteng is een buitenwijk (toentertijd) van Batavia waar (nog) republikeins gezag heerste daar de Engelsen slechts een bruggehoofd in de vorm van de stad zelf bezet hielden.

Vanaf januari 1946 tot januari 1950 werden de Nederlandse stempels gebruikt en zeer kort na 27.12.1949 verschenen de eerste Indonesische kantoornamen inclusief in de Nederlandse veldpoststempels en marinepostkantoorstempels waarin de naam o.a. Batavia
vervangen werd door de naam Djakarta.

J.P.G. v/d. M.

Scroll naar boven
Po & Po