062 - Mengfrankering Nederland - NOI

De zegels op de envelop zijn resp. Ned. 124 2x Ned-Indië 161 2x en Suriname 1x 104-1x 105 verzonden van ‘s-Gravenhage naar Duitsland 23-IX-1923 maakt een totaal van FL.0,60 het juiste tarief.

  • Mochten deze brieven op deze wijze naar het buitenland worden verzonden?

De zegels van Suriname is de vroegst bekende datum volgens Avezaat/Okker 5-10-1923 volgens de n.v.p.h werd nr.105 pas op 11-10-1923 uitgegeven.

Reactie:

De Jubileumzegels van Suriname en Ned. Indi waren niet frankeergeldig. Het stuk had voor de ontbrekende 40 cent in Duitsland moeten worden beport of beter niet per express verzonden moeten verzonden worden.

Het gewone buitenland port was immers wel verantwoord door middel van de
2×10 cent Nederlandse Jubileumzegels. Ik kan overigens niet zien of het stuk inderdaad per express is verzonden (aankomststempels?). De Indische en Surinaamse zegels zijn ongetwijfeld afkomstig van het “filatelisten loket” in Haarlem alwaar de Jubileumzegels van de Overzeese Gebiedsdelen al vanaf 31 augustus 1923 verkrijgbaar waren. Het blijft overigens wel een aardig stuk!

G. Holstege

Scroll naar boven
Po & Po