064 - Route poststuk NOI

Prentbriefkaart van Balikpapan, Borneo, naar Hilversum. Vertrekstempel 30-12-1916. Naast vertrek- en bestellersstempel D.8 vertoont de kaart ook nog een ovaal stempel OUVERT Par l’AUTORITE MILITAIRE / 17 en een klein cijferstempel 95.
Vragen:

  • Hoe is deze kaart gelopen, gezien de moeilijke verbindingen gedurende de Eerste Wereldoorlog?

Het ovaal stempel OUVERT (= geopend, wat vreemd voor een kaart) Dit zal wel een Frans censuurstempel zijn:

  • Is dit juist, waar kan het aangebracht zijn en is het veel voorkomend?
  • Heeft het stempel 95 ook met de censuur van doen?

 

Reactie:

De post ging per boot. Afhankelijk van de bestemming van de boot bv Brindisi of Marseille of Southampton ging der rest van het traject over land naar de bestemming. Tijdens wereldoorlog I werd in die plaatsen de post, afkomstig van boten uit landen vanwaaruit aanhangers van Duisland en zijn bondgenoten berichten konden zenden naar mogelijke aanhangers (i.c. het neutrale Nederland) ten einde het door te laten zenden naar een oorlogvoerende, gecensureerd.

Het stempel “OUVERT” kwam op alle in en uitgaande post welke censuur verdiende bv zo nodig ook post van hier geinterneerden (dus ook op kaarten) en hield naast “geopend” tevens in “gelezen”. Het nummer in het stempel is het censuurkantoor, en het stempeltje “95” is een  administratief stempel bv de boekingsregel in het brievenboek.

JVDM

Ter aanvulling op het volgens mij bijna correcte antwoord geef ik nog even ter aanvulling de plaatst waar het stempel met nummer 7 gebruikt werd, zijnde Dieppe. Dit is dus niet de plaats waar de post aan land kwam. In Dieppe werd veel van de post die van en naar Nederland gestuurd werd gecensureerd.

Overigens werd alle post, dus niet alleen de transit post vanuit Frankrijk naar Nederland gecensureerd.

Hans van der Horst

Scroll naar boven
Po & Po