066 - Missie Militer Belanda

  • Kan iemand iets vertellen over deze “missie”?

Reacties naar de webmaster

Reactie

De “Missie Militer Belanda” of “Nederlandse Militaire Missie” is een instituut dat opgericht is eind 1949 in de periode waarin Nederland onderhandelde met Indonesië over de overdracht van de soevereiniteit. Om diverse redenen wilde Nederland na de soevereiniteitsoverdracht nog enig gezag in Indonesië uitoefenen (bescherming landgenoten, bescherming Nederlandse ondernemingen maar ook ondersteuning van de Nederlandse bijdrage in de Unie met de VSI (Verenigde Staten van Indonesie).

Men hoopte op die wijze enige invloed te kunnen blijven uitoefenen. Indonesië wees alle verzoeken daartoe af behalve een laatste aanbod van Nederland om dmv een Nederlandse Militaire Missie de oprichting van de Indonesische strijdkrachten te ondersteunen met adviezen, training, materiaal en documentatie.

Een soort “adviseursburo” zoals de Amerikanen later in Vietnam hadden.Deze missie zou helpen met het opzetten van o.a. de Indonesische Marine en het Leger (uiteraard hoopte Nederland dan daar aan te kunnen verkopen en er zijn dan ook toen marineschepen en 30 jaar later tanks overgedragen).De missie ontstond in december 1949 en had in een aantal plaatsen zoals Djakarta (hoofdkwartier),Bandung (opbouw leger), Soerabaja (opbouw marine), Semarang enz onderafdelingen die als plaatselijke liaison werkte met de Indonesische Defensie. Na het verbreken van de Unie op 10 augustus 1954 werd de missie opgeheven. Na het herstel van de diplomatieke betrekkingen eind 70’er
jaren wordt de functie uitgevoerd door de militair attache. Bijgaand een Nederlandse legerorder over het bestaan van de missie getoond met het uniform-embleem.


JPGvdM

Bron Wikipedia
Scroll naar boven
Po & Po