070 - Particuliere "veldpostzegel"070

In de mobilisatieperiode 1939/1940 werkten bij het veldpostkantoor nr. 3 bij de staf van het 3e legerkorps in `s-Hertogenbosch een aantal facteurs en hulpfacteurs (totaal ca 30). Dit onder leiding van een majoor, een luitenant, een adjudant enz.

Bij de ingedeelde dienstplichtige hulpfacteurs zaten diverse soldaten welke in het civiele leven een baan hadden bij de PTT en de postbehandeling goed kenden. Zij deden sorteerwerkzaamheden, afstempelingen administratie enz. Eind 1939/ begin 1940 sloeg de verveling toe en opperde een groep van ca 8 man een plan om de uitgaande kale (frankeervrije) post te versieren met een zegel.

 

Zij noemden het een “veldpostzegel” want alle attributen voor de veldpost stonden op het plaatje. In plaats van de landsnaam stond hun eigen achternaam. Alle deelnemers in het plan bekostigden zelf bij een lokale drukker de druk van een paar duizend zegels in een of twee kleuren en plakten (volgens hen zeggen) die met toestemming van het kantoorhoofd en het aangrenzende postkantoor aan de Kerkstraat als een soortsluitzegel op de particuliere post (de dienstpost werd door de militairen behandeld).

Maar (alweer volgens de uitsprak van de nu nog levende hulpfacteurs), zij plakten ook vaak een of twee zegels rechts boven het adres en stempelden deze soms af met het stempel “veldpost 3”.

Er zouden zegels bestaan met de namen Tieleman, Heukelom, Vermeer enzovoorts. In de ca 5 maanden zouden een paar honderd zgn versierde brieven en kaarten naar particulieren verzonden zijn.

Hierbij een reconstructie van een brief. Deze zegels bestaan in de kleuren grijs en groen.

  • Heeft iemand ooit een dergelijk stuk gezien?
  • En zo ja is het mogelijk een scan daarvan te maken?

Reacties naar de webmaster

Scroll naar boven
Po & Po