077 - Veldpoststempel + grenzbesetzung

Wie weet iets meer over dit zegel (grenzbesetzung 1939) in combinatie met dit Veldpoststempel?

Reacties naar de webmaster

Reactie:

Op de militaire post tijdens de mobilistie van 1914/1918 en 1939/1940 zijn diverse afstempelingen van zgn regiments stempels bekend. Deze dienden min of meer als legalisatie voor de portvrije verzending en komt meestal voor op post die verzonden is via de lokale postinrichting.
Thans is het zelfs een verzamelgebied. Het getoonde stempel is een dergelijke toepassing in Zwitserland. Het is een onderdeels stempel van de 6e Abteilung Gebirgs Artellerie die in 1939 gemobiliseerd werden tegen de dreiging uit het noorden (Grenzschutz).

N.B. Nederland kende toen ook afdelingen Berg-Artillerie in het KNIL. De zegels kunnen beschouwd worden als zgn sluitzegels of welwillendheidsuitgave voor particuliere doelen (het aanvullen van de kantine kas van het gemobiliseerde onderdeel om het verblijf wat te veraangenamen). Het lijkt op de zgn soldatenzegels zoals in de 1e WO in oa Oostenrijk maar in tegenstelling tot die uitgaven hebben deze “Grenzbesetzung”-uitgaven geen frankeerwaarde.

In de speciaalcatalogus van Zumstein van 1940/41 staat de volledige lijst van onderdelen die en “soldatenzegel” uitgaven en dat ging heel ver zoals bv die van de 46e Mitrailleur Compagnie van het IVe Bataljon van de 5e Divisie in bijgaand voorbeeld. Het stempel is aan de afdruk te zien een gummiestempel met vaste gegevens. Het komt overeen met een onderdeelstempel voor identificatie van documenten zoals brieven, legitimatiebewijzen enz en heeft met de veldpost slechts het woord gemeen maar werd niet postaal gebruikt.

Het mist daartoe de datum/tijd eigenschappen enz. Zie bijlage van een echt Zwitsers feldpoststempel uit 1918 dat geheel overeenkomt met de types uit bv 1989 enz. Meer literatuur zie het maandblad van de bond uit april 1940 blz 76 en bv berichten in het Duitse verzamelaarsblad DBZ nr 6/89 blz 335 en nr 3/91 blz 133 e.v..

Groeten JPGvdM

Scroll naar boven
Po & Po