085 - Oldenbroek met franco kastje

Kaart verzonden per conducteur op 29-4-1878 vanaf hulpkantoor Oldenbroek
volgens mij hadden hulpkantoren geen franco-kastje stempels.

  • Kan het zijn dat deze kaart door een Veldpostkantoor behandeld werd?

Oldenburg was een belangrijke legerplaats waar tijdens oefeningen een veldpostkantoor actief was. De kaart heeft militaire kenmerken , gecodeerde afzender en handelt over militaire zaken.

Reacties naar de webmaster

Reactie:

De Legerplaats Oldebroek is op 22-02-1877 opgericht en had toen de naam Kamp bij Oldebroek. Het was een tentenkamp en eerst na 01.10.1878 ontstond er legering en werd het een legerplaats. Op de daar opgerichte Artillerie Schietschool werden tussen mei en november cursussen gegeven voor officieren en onderofficieren in het schieten op de Oldebroekse Heide.

 

Het eerste schot viel op 02-07-1877. De behoefte het militaire personeel daar op een efficiente manier naar toe te laten reizen werd mogelijk door het bestaande station “Elburg-Oldebroek” op de spoorlijn Utrecht-Amersfoort-Zwolle.
De aanwezigheid van dat station bood de mogelijkheid aan Defensie om makkelijk personeel en materieel op te voeren naar het schietkamp en was een van de redenen waarom het kamp daar werd gevestigd. Bij die halte werd door de staf van het kamp ook post van het kampcommando en cursisten meegegeven aan de conducteurs en die post werd behandelt door het reeds vanaf 01-03-1872  in werking getreden spoorwegpostkantoor Utrecht-Zwolle.

Dit kantoor ontving toen nummerstempel 141 en op 24-01-1874 een dagtekeningstempel (K 69 , V 81) zoals op bovengetoonde kaart. De conducteurs op de lijn Utrecht-Zwolle-Kampen hadden de bevoegdheid om post te taxeren en hadden daarvoor het stempel “Franco” gekregen dat volgens voorschrift in combinatie met het dagtekeningstempel gebruikt moest worden. Het “Franco”-stempel moesten zij “mede” als vernietigingsstempel hanteren.

Het getoonde stempel “Franco” is dus niet afkomstig van een veldpostkantoor (die bestonden helemaal niet tussen 1836 en 1904) noch van een legerplaats-hulp(post)kantoor. Dat ontstond in Oldebroek pas na 1893 (omstreeks 1909, zie V 144). 

Jan van der Meer

Scroll naar boven
Po & Po