090 - Martin typenraderstempel van Zierikzee

Afgebeeld is een Martin typenraderstempel (Vellinga blz. 107) van Zierikzee. Zierikzee is niet genoemd in Vellinga in het rijtje verstrekte stempels. Kennelijk bestaat het toch.

  • Wie weet hier meer van?

Hoewel de plaatsnaam in het stempel niet 100% is, is het boven alle twijfel verheven dat het om Zierikzee gaat, het gaat om een prentbriefkaart met een tafereel uit Zierikzee.

Reacties naar de webmaster

Reactie:

Vellinga op blz 128 (onder Martinmachine) zegt o.m. “Stempel 209…..De machine voldeed te ‘s Gravenhage niet en is later te Zierikzee beproefd; de middellijn van den stempel van Zierikzee bedroeg 27 mm. Aldaar werd de machine ook afgekeurd.

Benders geeft aan: 13 Maart – 1 April 1906.” De datum van 27 Maart op het hier afgebeelde stempel valt in deze periode. In “De Stempelrubriek uit “De Philatelist, 1927-1939” staat op blz. 8 een afbeelding van het desbetreffende Zierikzee stempel.

Het werd gebruikt als handstempel in tegenstelling tot de Martin machine stempels, die overigens allemaal een nummer onderin dragen, i.p.v een grote ster. Het Zierikzee stempel werd ook als aankomststempel gebruikt.

Hans Kremer

Scroll naar boven
Po & Po