094 - Telegraafstempels

Wie weet er iets meer over dit soort stempels?
Volgens Rene Hillesum zijn dit telegramstempels.

Reacties naar de webmaster

Reactie:

Het gaat hier inderdaad om telegraafstempels. De in de jaren 1900-1910 in de filatelistische wereld actieve heer Sandow heeft veel van dit soort briefstukjes met duidelijke stempelafdrukken vervaardigd en in de handel gebracht. Tegenwoordig wordt dit ‘maakerk’ genoemd doch op andere wijze zijn deze stempels niet normaal op postzegels gebruikt.
Op telegramformulieren uit deze periode komen deze stempels zowel als vertrek- en als aankomststempel voor. 

H. Vleeming
Nog een reactie:
De cursieve langstempels van de telegraafdienst komen ook wel echt postaal gebruikt voor. Deze werden door enkele kantoren rond Nieuwjaar wel gebruikt als poststempel. De reden van dit afwijkend gebruik is, dat men een stempel wilde gebruiken zonder datumaanduiding, zodat de geadresseerde dan niet zou kunnen opmaken wanneer de kaart door de post in behandeling is genomen. G.L. van Welie

Ook op aantekenstrookjes werd het telegraafstempel gebruikt. Had men te weinig stroken dan werd van een nabij gelegen kantoor de stroken gebruikt en werd er met een stempel de juiste plaatsnaam op gestempeld. Had men geen normaal stempel voorhanden maar wel het telegraafstempel dan werd deze gebruikt.

Meer hier over op lvva.eu

Scroll naar boven
Po & Po