1 Brief met tentoonstellingsstempel 1924

Een verzamelaar in Zweden is in het bezit van een enveloppe gefrankeerd met de 15 cent zwart nr 137 (Tentoonstellingszegel 1924, type Veth). De brief was verzonden door Mr. W.S Wolff de Beer aan Nils Strandell, een bekende Zweedse filatelist. Stempeldatum 16 november 1926.

Aangezien deze enkelfrankering in Buitenkamp/Muller en de NVPH-catalogus geen prijsnotering kent, wil de verzamelaar graag een indicatie van de zeldzaamheid van dit stuk en eventueel een schatting van de handelswaarde.

Reactie:

Als verzamelaar van brieven met zegels van Wilhelmina heeft genoemde brief uiteraard mijn interesse. Nu komt echter vanuit mijn optiek de ontnuchtering voor deze brief. De serie bestaat uit 3 zegels waarvan slecht 1 zegel (als enkel) en als frankeerwaarde mogelijk is, nl. de 10 cent. De overige twee waarden vormen altijd een overfrankering hetgeen als verzamelaar in de sector postgeschiedenis een ‘doodzonde’ is.

Zelf heb ik ooit in het verleden de serie op brief (3 brieven) kunnen aankopen. Het ging mij uiteraard om de waarde 10 cent enkelfrankering. De oude eigenaar wilde uitsluitend alle drie verkopen gelijktijdig. Ik heb niet lang gewacht en direct toegehapt. Voor de onderhavige brief is tevens als bezwarend aan te merken, dat de afzender en geadresseerde zeer gerespecteerde filatelisten zijn en helaas in Nederland daardoor snel zal worden afgedaan als MAAKWERK.

Indien de frankering aantoonbaar het juiste tarief heeft bezit deze man een uitermate zeldzaam stuk dat te lijden heeft onder de adressering. Indien het tarief niet klopt is de brief de zegelwaarde waard en zou hij bij wijze van spreke het zegel ook kunnen afweken. Hetgeen ik hem overigens ten zeerste zal ontraden. Het zegelbeeld is  niet 100% watervast! Prijsindicatie: Van mijn aankoop destijds (3 enkelfrankeringen) zijn dus twee waarden als enkelfrankering niet juist. Ik heb deze twee brieven al jaren te koop voor 𝑓 150,– per stuk en ik heb ze (helaas) nog steeds.

Siemon Tuin

Nog een reactie:

Helemaal geen maakwerk maar slim inspelen op de nieuwe tariefstelling door Wolff de Beer! De stempeldatum is 16-11-1926 en miv 1.10.1925 was het tarief voor een gewone brief gewichtsklasse 1 naar Zweden toen 15 cent. (Zelfs 35 was als enkelfrankering mogelijk voor een aangetekende brief Interlokaal gewichtsklasse 3). De waarde van de brief in goede staat kan tussen de f 500,00 en f 600,00 liggen.

JPGvdM

Scroll naar boven
Po & Po