067 - tarief verhuiskaart naar NOI

Bijgaande verhuiskaart is op 30 november 1926 verzonden van ‘s Gravenhage naar Buitenzorg op Java geadresseerd aan het Boschbouwkundig tijdschrift Fectona. De achterzijde is volgens de voorschriften met inkt netjes ingevuld.

  • De vraag is waarom was deze verhuiskaart niet toegelaten, zoals het strookje aangeeft? 

Reacties naar de webmaster

 

Reactie:

Naar mijn beste weten was het port voor een drukwerkje 1e klasse in 1926 voor Ned. Indië tenminste 3 cent. Er is dus een cent te weinig gefrankeerd; (2 cent is binnenlands tarief) en er zou dus port betaald moeten worden van 2 cent.

Dat was in die tijd een redelijk bedrag.De PTT wist dat overheidsinstellingen poststukken met elke vorm van port belast, weigerden (het Bosbouwkundig tijdschrift was vermoedelijk een uitgifte van `s Lands Plantentuin in Buitenzorg en dus semi-overheid)

De PTT was dus niet genegen om op hun kosten de kaart eerst naar Ned. Indië te sturen, te laten weigeren en weer terug te zenden in de hoop het porto van de verzender te ontvangen.

Derhalve ging de kaart retour afzender met het bericht “niet toegelaten” dwz niet toegelaten tot de normale dienstverlening annex behandeling door de PTT.

Omdat de kaart in het binnenland retour ging voldeed het tarief van 2 cent; omdat de kaart retour ging ontbreekt een grote blauwe “T” evenals een portzegel.

J.P.G. v.d. M.

Scroll naar boven
Po & Po