108 - Langebalk treinstempel SPKT C

Vraagsteller is het bezit van langebalk treinstempel SPKT C op zegel Ned. Indië, waarvan er volgens Bulterman slechts twee bekend zijn op brief uit 1921.

  • Wie kan er iets meer over vertellen? 

Reacties naar de webmaster

Reactie:

De stempels SPKT C behoort tot een familie waarbij voorkomen A, B, C, 1, 2, en 3. Men ziet hen meestal slechts als een ten dele zichtbaar fragment en zelden in zijn geheel.

Dit is dus zeker een mooi exemplaar te noemen. Er zijn veel verschillende typen van bekend, zowel van de kortebalk als de langebalk. Daarbij treedt ook nog het verschil op tussen brede en smalle balk. Zie onderscheid : KB12G-/B8, KS10G-/B5, LS10G1/B5, LB12G1/B8. Op stuk niet veel voorkomend. Persoonlijk 1x een SPKT C (aangetekend) gezien op brief. 

Ondergetekende publiceert over de langebalkstempels van Ned.Indie bij de studieclub ZWP. Wellicht wil de bezitter van dit zegel van vraag 108 in contact met hem treden voor informatie uitwisseling. Een goede scan van dit type langebalk zou opname in de “Poststempelatlas van Ned. Indië 1916-1942” mogelijk maken. Plus dat ik hem/haar deelgenoot kan maken van de stand van zaken omtrent soortgelijke afdrukken. Op blz. 475 van de NVPH-catalogus (2004) staat dit stempel vermeld staat onder nummer 946.


Maarten Severijn

Scroll naar boven
Po & Po