115 - Wie weet meer over het stempel "DEB121 HATTEM"?

Kan iemand iets vertellen over het stempel “DEB121 HATTEM”?

Reacties naar de webmaster

Een uit Semarang (NOI) verzonden brief is na aankomst in Hellevoetssluis verzonden naar het adres in Hattem. Daar aangekomen blijkt bij het uitreiken van de post en tevens incasseren van het port, dat geadresseerde en/of haar familie verhuist is naar Leiden.

Het nieuwe adres wordt aan ommezijde gesteld en de brief opnieuw aangeboden voor verzending. Het port kan niet geïncasseerd worden en moet in Hattem afgeschreven worden.

Daarvoor wordt het stempel DEB 121 Hattem gesteld om de reden van niet ontvangen penningen te rechtvaardigen.

Het incasseren van het port wordt op 29.8.1839 overgedragen aan Leiden waar de brief op 31.8.1839 aankomt en bezorgd zal zijn want hij is niet overgedragen als onbestelbaar aan het buro Rebuten.

Het nr 121 dateerd uit de periode 1810-1814 toen de franse postvoorschriften in Nederland golden en Nederland in departementen was ingedeeld. Het departement van Opper-IJssel met als hoofdplaats Arnhem waarin Hattem lag, had binnen Frankrijk het departementsnummer 121.

Na het ontstaan van het koninkrijk in 1814 bleven veel franse stempels die zelden werden gebruikt, zoals déboursé, nog lang in gebruik. Sommigen tot 1842. Vervanging was immers prijzig en “ons ben zunnig”. Deze déboursé stempels vervielen op 1 mei 1845 bij de invoering van het stempel “Afgeschreven” (Vellinga 253)

JPGM

Scroll naar boven
Po & Po