116 - Waar lag Hollandia basis en wat is het officiële dagtekenstempel?

  • Wie kan mij vertellen waar het kantoor HOLLANDIA – BASIS lag ?
  • Was dit het officiele dagtekenstempel van de marinebasis in Hollandia ( NNG ) ?

Reacties naar de webmaster

Na afloop van de oorlog liet de Amerikaanse strijdmacht bij Hollandia een grote hoeveelheid goederen en gebouwen na. Een gedeelte daarvan werd verkocht aan het Nederlands-Indische gouvernement, een ander gedeelte werd vernietigd.

Het beheer en de liquidatie van deze basis-goederen werd opgedragen aan de “Stichting Beheer en Liquidatie Basesgoederen”. Deze stichting had haar kantoren en magazijnen aan de haven en had alle aanwezige faciliteiten daar in beslag genomen. De stichting werd gemakshalve aangeduid met de “Basis”. Vandaar dat het ter plaatse opengestelde hulppostkantoor de naam Hollandia-Basis kreeg.

De werkzaamheden van de “Basis” werden begin 1950 beëindigd, waarna het hulppostkantoor een nieuwe naam kreeg: Hollandia-Haven. Echter bleef dit kantoor het stempel “Hollandia-Basis” gebruiken tot in april 1955. Het hulppostkantoor Hollandia-Basis heeft 4 typen dagtekeningstempels gebruikt. Afstempelingen zijn bekend van april 1946 tot en met april 1955 (informatie: ZWP.087/011-021).

Scroll naar boven
Po & Po