117 - Geen philatelist zonder het Nederlands maandblad voor philatelie.

Deze briefkaart (G 183) is particulier bedrukt met de tekst “Geen philatelist zonder het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie” en “Serie A No. 1”.

  • Kan iemand dit nummer veklaren en zijn er meer van deze kaarten met nummer bekend?

Reactie:
Op mijn vraag op blz. 183 van de vorige Postzak (132, red) kreeg ik al spoedig antwoord.

De heer Benders uit Odijk, afzender van de op de omslag afgedrukte kaart, zond mij de volgende brief:

In onze studententijd in Utrecht viel de periode van de particulier bedrukte briefkaarten (Olympiade, enz.), en mijn vriend Mr. G. W. A. de Veer en ik vonden dat we niet achter konden blijven.

Er was in die jaren nogal eens wrijving tussen het Maandblad en ‘DePhilatelist’ van de heer Korteweg (niet in de persoonlijke sfeer gelukkig), en na lang denken over een geschikte tekst kwamen De Veer en ik tot het op de briefkaart afgebeelde resultaat. Bij een kleine drukkerij in de Lange Jansstraat in Utrecht lieten we 100 kaarten bedrukken, waarvan 50 met (als ik me goed herinner) ‘Serie A No. 1’en 50 met ‘Serie A No. 3’. Opzettelijk geen ‘Serie A No. 2, “om het nageslacht tevergeefs aan het zoeken te zetten”.

De kaarten zijn alle opgebruikt; ik heb er geen meer over. Enige tijd later kwam de heer Korteweg met zijn antwoord; “d’lnstuif Laren N.H. ” was toen zijn adres (zie de tweede kaart op blz. 183). – Een en ander heeft zich geheel in de ludieke sfeer afgespeeld.

Jan Verhoeven

Scroll naar boven
Po & Po