121 - verhuiskaart 8c met een baarfrankeringsstempel

Aangetroffen op ongebruikte verhuiskaart 8c een baarfrankeringsstempel ‘s Gravenhage 13 april 1966, zonder waardeaanduiding.

Op achterzijde is met pen geschreven: Gratis aan bewoners Leidschendam verstrekt door b en w. Eenzelfde stempel is ook bekend op de kaart van 7c.

  • Wie weet wat hier aan de hand is geweest?
  • Zijn dergelijke kaarten ook gebruikt bekend?

Reacties naar de webmaster

De kaart is verstrekt aan bewoners in Leidschendam die kort nadat ze hun nieuwbouw woning betrokken hadden, werden geconfronteerd met een huisnummerwijziging.

Een artikel is inmiddels in De Postzak verschenen.(nr. 201/376)

Jos M.A.G. Stroom.

Scroll naar boven
Po & Po