123 - Wie weet meer over deze sticker?

Wie weet er meer van deze sticker?

Reacties naar de webmaster

Reactie:

Als een postzending niet of onvoldoende gefrankeerd is door de afzender, zou de Post die zending eigenlijk retour moeten sturen. In de praktijk gebeurt dat niet: de zending wordt bij de geadresseerde afgeleverd met een betalingverzoek. U kent ze wel, die portkaarten waarop je een aangegeven bedrag aan postzegels moet plakken en die je terugstuurt aan het postkantoor.
De kaarten hebben het formaat van een briefkaart en worden aan de achterkant van het poststuk geplakt met twee geperforeerde stickertjes “Hierlangs afscheuren”.

Blijkbaar vindt TPG Post die portkaarten niet opvallend genoeg meer. Sinds enige tijd wordt op onvoldoende gefrankeerde stukken namelijk ook een etiket P 4503 op de voorkant geplakt. Dit is een zelfklevend etiket van 2,5 cm hoog en 8 cm lang, met aan de rechterkant een grote “T”, de internationale
aanduiding voor ontbrekend port. In de linkerbovenhoek van het etiket staat het embleem van Koninklijke TPG Post met daarnaast de tekst “portzending”, uitgespaard uit een rode balk. De tekst van het etiket is neutraal gehouden: “De zending voldoet niet aan de voorwaarden die TPG Post aan de frankering stelt”.

Alle exemplaren die ik tot nu toe gezien heb, hebben als drukdatum 1103; misschien is het etiket pas eind vorig jaar geïntroduceerd.
Jacques Spijkerman

Nog een reactie:

Deze stickers worden ook op de envelop geplakt als deze het gedrukte portaanduiding “TPG Post betaalt” op de envelop heeft, maar geen aanduiding van welk bedrijf of instelling het komt. Hiermee geeft men dus aan dat de verzending niet aan de eisen voldoet. Op het moment dat er geen verzender op de envelop aanwezig is zal de envelop verzonden worden ZONDER strafport naar mijn idee omdat de TPG geen vertraging wil in de verzending van hun klanten en geen gezeur wil met verzending van hun. Ze vinden voorval te onbelangrijk om moeilijk over te doen. Je kunt dit testen door het TPG Post Betaalt logo van de TPG site te halen, op een en vel op printen en naar jezelf verzenden. Je zal zien dat er of een sticker op zit of niet, maar je geen strafport hoeft te betalen. Vele mensen hebben dit al echter door en er wordt al van alles “gratis” verzenden zonder portokosten.

Vriendelijke groetjes, Patrick (Stuiverbriefverzamelaar)

Scroll naar boven
Po & Po