124 - Plaklabel het nut en waarvoor?

Heeft iemand dit plaklabel eerder gezien en weet het hoe en waarom?
De gehele tekst van het label luidt:
Deze brief door den ondergetekende uit Hoenderloo
ontvangen ,teneinde daaraan, onder den stempel van dit kantoor, adres te verleenen
Hoenderloo, den 5/6/44
De stationhouder
Ik kocht het stuk vanwege het “de stationhouder” ik kwam er achter dat Hoenderloo helemaal niet aan een spoor/tramlijn ligt dus ook geen station had/heeft.
Buiten de vreemde tekst is “de stationhouder” dus ook een raadsel.

Reactie:

Het betreft hier de benaming van een rang bij PTT-Post, er waren directeuren voor hoofdpostkantoren, kantoorhouders voor hulppostkantoren en stationhouders voor de kleinste postkantoren, deze kleine postkantoren werden poststations genoemd.

De houders van deze poststations heetten stationhouders. Ik meen dat deze poststations in de 70er jaren werden opgeheven.

Cees van Leeuwen.

Het postkantoor te Hoenderloo werd in 1977 opgeheven. Bron kantorenlijst LVVA

Volgens artikel 482 van de Voorschriften Posterijen uit 1928:

De brieven, welke aan het adres der directeuren of andere postambtenaren worden ontvangen met het verzoek om, van den stempelafdruk van hun kantoor voorzien, verder te worden verzonden, worden vóór de verdere verzending, nadat zij gestempeld zijn, aan de keerzijde voorzien van de volgende aantekening:

  Deze brief, door den ondergeteekende uit ….
  ontvangen, teneinde daaraan, onder den stempel van dit kantoor,
  adres te verleenen.
  Hoenderloo,  den ……        De stationhouder”

Jos Stroom schreef hierover in 1 van de nummers van de Postzak

Scroll naar boven
Po & Po