127 - Waarom aantekenstrook is doorgehaald en berekening van het tarief?

  • Wie kan er meer vertellen over dit stuk?
  • Verklaring tarief (waarde strookje onder het lakzegel van de Duitse Censuur)?
  • Waarom is het aantekenstrookje met blauw potlood doorgehaald?

Reacties naar de webmaster

Reactie:

Frankering van deze R-brief met aangegeven waarde had moeten zijn:
2e gewichtsklasse ( 25,5 gram) naar Duitsland : 20cts
Aantekenrecht : 10cts
Verzekeringsrecht voor Duitsland
??? ( kan waarde niet lezen) x 5cts : ??

De brief is dus duidelijk onder gefrankeerd , hetgeen raar is omdat de brief behandeld/ getaxeerd is door postkantoor Waalwijk!
Behandeling door de Censor in Emmerich is normaal in deze periode , hersluiten middels strook en lakzegels bij waarde is ook normaal.

Doorhaling van R-strook + waardebedrag is mijns inziens te wijten aan de te lage frankering omdat het verzekeringsrecht niet voldaan werd en maar een gedeelte van het aantekenrecht.

Dat de Censor voorzichtig was met waarde brieven cq brieven waar geld ingesloten was mag blijken uit de bijgaande scans.
Deze aangetekende brief met ingesloten geld ( niet verzekerd , maar was wel toegestaan) heeft ingesloten nog een bericht van de Censor “Bei prüfung Hf. 140,= vor-gefunden , keine schrift mitteilungen. Postüberwachung Emmerich-2 ,6.6.16,”

Lex Geys

De brief heeft geen Nederlandse aanduiding dat er onvoldoende gefrankeerd was. Daardoor werd in Duitsland de brief als voldoende gefrankeerd behandeld, en er werd geen port geheven.

Dat de Nederlandse aantekenstrook doorgehaald werd, heeft een heel andere reden. In Duitsland werden waardebrieven afzonderlijk behandeld van aangetekende brieven. Zulke brieven kregen in Duitsland geen aantekenstrookje.

De Duitse donkerrode V-stroken zijn pas van veel latere datum. Bij een waardebrief van Nederland naar Duitsland werd altijd de Nederlandse R-strook doorgehaald om duidelijk te maken dat het niet als aangetekend maar als waardebrief behandeld moest worden.

Dio Glaudemans

Scroll naar boven
Po & Po