130 - Het stempel Embden nader verklaart.

Oostfriesland en Jeverland werden 1807 – 1810 opgenomen in het Koninkrijk Hollande. In 1809 kregen alle Nederlandse kantoren – ook die in de twee nieuwe provincies – een nieuw eenletterig “stempel”.

Ook Emden (of Embden) in Oostfriesland kreeg een “stempel”. In het boek van P.C.Korteweg: “Postdienst en Poststempels hier te lande tot 1811” zien we dat een “stempel” voor Emden werd besteld en dat de spelling EMBDEN was.

In zijn andere boek “300 Jaar Postmerken” zien we dat dit “stempel” is gezien en de spelling is EMBDEN.

Nu gaan we over naar de FEUSER Stationscatalogus. Hier vinden we voor Emden: In 1815 bestond er – voor het eerst – een “stempel” met de spelling EMBDEN.

  • Heeft iemand een idee of dit “stempel” in 1809 is bezorgd en dus een soort Holland poststempel is?

Een brief van 1816 met dit “stempel” is bijgevoegd.

 

Reactie:

Naar aanleiding van uw vraag heb ik het boek Geschiedenis van het Nederlandsche Postwezen 1795-1810 van de heer E.A.B.J. ten Brink ingekeken.
Vanaf pagina 307 stelt hij het volgende ( mijn “vrije” vertaling:
In november/december 1808 maakte een Nederlandse inspecteur ( de heer Koopman) een rapport ( 254 pagina’s!!) over de postale situatie in Ost Friesland. ( post archief nr 55 not. 6 jan 1806 folio 20-307).

Hoewel hij melding maakte van een goed postsysteem, werd besloten de postdienst “op de Nederlandse manier” opnieuw in te richten. Een voorstel tot oprichting van een 6e arrondissement voor Ost Friesland met Groningen als uitwisselingskantoor werd naar de Koning (Lodewijk Napoleon) gestuurd en door hem goedgekeurd op 2 juli 1809 (postarchief nr 12. Kon. besluit 2 juli 1809). De belangrijkste postkantoren voor dit 6e arrondissement waren nu: Aurich , EMBDEN ( in deze spelling!), Leer en Groningen.

Volgens Ten Brink staat op het officiële papier EMBDEN dus ik neem aan dat de nieuwe éénregelige stempels waar je naar verwijst ook in deze spelling zijn uitgegeven!!!
Hoop dat dit wat helpt, als u Ten Brinks complete verhaal wilt, kan ik u een kopie van de betreffende pagina’s mailen of het boek opsturen.

Lex Geijs

Albert Reinhardt maakt in zijn boek over de Veroverde Departementen melding van een EMBDEN poststempel gebruikt in 1811. Ik heb nog wat navraag gedaan bij Albert Reinhardt en hij zegt: Bij mijn weten bestaat er maar één type EMBDEN. De afgebeelde “stempel” van 1816 is dus een laat gebruik van een Nederlands poststempel. (P.C.Korteweg heeft een EMBDEN als Nederlands poststempel gemeld)

Scroll naar boven
Po & Po