131 - Wat is een plikart?

Wie kan vertellen wat een plikart is?
Reacties naar de webmaster

Reactie:

Een plikart is dacht ik een (drukwerk-)kaart met daaraan gehecht een af te scheuren kaart voor beantwoording. De term is m.i. vooral terug te voeren op (druk)technische uitvoering van de kaart, die vroeger veel in het zakelijk verkeer werd gebruikt.
Vriendelijke groet, D.G. Hoek, Wageningen

Nog een reactie:

Naar mijn mening is het antwoord op de vraag wat een plicart is, gedeeltelijk juist. Het gaat hier om druktechnische redenen dat de briefkaart op een langer kaartformulier wordt afgedrukt. Een deel van de kaart wordt gevouwen en halverwege de voor- of achterkant vastgeplakt. Met andere woorden de plicart is gedeeltelijk dubbel. Hierdoor wordt de kaart steviger. Het is mij niet bekend dat een antwoordgedeelte aanwezig was. In verzamelingen poststukken zie je nog wel eens dat het geplakte deel los is geraakt.

Met hartelijke groeten, Cees van Leeuwen.

En nog 1:

De term “Plikart”is vermoedelijk een merknaam die soortnaam is geworden. Het is een kaart die bedoeld is voor gebruik in een schrijfmachine. De afzender kan het adres en de boodschap in één keer intikken, waarna door vouwen en vastplakken het adres aan de ene kant van de briefkaart terechtkomt en de boodschap aan de andere kant. Let maar eens op: de voor- en achterkant van een plikart staan omgekeerd ten opzichte van elkaar.Er is niet veel fantasie voor nodig om te bedenken dat de (Amerikaanse?) uitvinder/fabrikant bij de naamgeving dacht aan “ply card”. To ply = vouwen.

Jac Spijkerman

 

Nog een reactie:

Tijdens een historische lezing vernam ik dat oorkondes vroeger ter versteviging onder dubbel werden gevouwen om op zo’n wijze de lakzegels aan touwtjes te bevestigen.

Dat onderste deel werd “plique” genoemd en vanuit het frans vertaald betekent dit “vouw”. Omdat de plikarts ook altijd een gevouwen deel bezitten, mag worden verondersteld dat het woord plikart een afgeleide is van het franse woord “plique”.

Cees van Leeuwen

Scroll naar boven
Po & Po