133 - Noodport en handtekening?

In de Ned catalogus onder Ned. Indië “Noodportzegels” nummer 1 staat een afbeelding met de handtekening horizontaal. Dat is ook zoals ik hem heb.

Een tijd geleden kocht ik op een veiling in Nederland een kavel waar ook een noodport couvert in zat, maar die had de handtekening diagonaal.

  • Was die handtekening los aangebracht of deel van het geheel?
  • Is hier iets over bekend?

Reactie:

Dit noodportstempel, waarbij het handtekeningstempel van de postkantoordirecteur behoort, zijn twee losse stempels, afgestempeld met inkt van hetzelfde stempelkussen.

Er zijn veel van dergelijke poststukken, gewoonlijk drukwerken, bewaard gebleven, waaronder diverse geadresseerd aan de destijds in Indië bekende verzamelaar W.F.H. Boes Lutjens.

Echt gebruikt, dus zonder filatelistische bijbedoelingen, zijn poststukken met deze noodportstempels zeldzaam tot zeer zeldzaam.


Peter Storm van Leeuwen

Reactie:

Ik heb een identiek exemplaar in mijn verzameling, met dezelfde datum en dezelfde geadresseerde.De onderlinge positionering de rechthoek en de handtekening lijkt ook dezelfde.
In het boek van P.R.Bulterman “Poststempels Nederlands-Indië 1864-1950” staat op blz. 231 een afbeelding met ook een diagonaal geplaatste handtekening, echter iets hoger en meer naar rechts. Bulterman merkt op dat gebruik na maart 1921 maakwerk betreft.

Dick Tjaden

Scroll naar boven
Po & Po