134 – Wie kan dit strafport bedrag verklaren?

134 - Wie kan dit strafport bedrag verklaren?

Is er een Po&Po-er die dit strafport kan verklaren?

Reacties naar de webmaster

Reactie:

Het luchtrrecht van Argentinië naar Nederland was in 1939 1 peso 25 centavos, het enkelvoudige briefport 20 centavos. Gaan we er nu van uit dat de brief meer dan 5 maar minder dan 10 gram woog, dan had geplakt moeten worden P 2,70.

Maar er zit maar P 1,45 op, dus P 1,25 te weinig. Dit verdubbelen en vermenigvuldigen met 5/8 (de verhouding tussen het Nederlandse en Argentijnse enkelvoudig port) levert f 1,5625 op, afgerond op de eerstvolgende cent, dus f 1,57.
Ik zie geen enkele aanduiding van het gewicht, noch een portaanduiding, wat dan moet betekenen dat de brief in Nederland gewogen is. (‘en niet te licht maar te zwaar gevonden’)

Po & Po