134 - Wie kan dit strafport bedrag verklaren?

Is er een Po&Po-er die dit strafport kan verklaren?

Reacties naar de webmaster

Reactie:

Het luchtrrecht van Argentinië naar Nederland was in 1939 1 peso 25 centavos, het enkelvoudige briefport 20 centavos. Gaan we er nu van uit dat de brief meer dan 5 maar minder dan 10 gram woog, dan had geplakt moeten worden P 2,70.

Maar er zit maar P 1,45 op, dus P 1,25 te weinig. Dit verdubbelen en vermenigvuldigen met 5/8 (de verhouding tussen het Nederlandse en Argentijnse enkelvoudig port) levert f 1,5625 op, afgerond op de eerstvolgende cent, dus f 1,57.
Ik zie geen enkele aanduiding van het gewicht, noch een portaanduiding, wat dan moet betekenen dat de brief in Nederland gewogen is. (‘en niet te licht maar te zwaar gevonden’)

Scroll naar boven
Po & Po