137 – Grootrondstempel Haarlem

137 - Grootrondstempel Haarlem

Wie kan zijn licht laten schijnen over het grootrondstempel Haarlem 4 – 8 N?

Reacties naar de webmaster

Po & Po